Zaproszenie do udziału w Projekcie “Nawigacja 50+”

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”. Informacje o zasadach rekrutacji i uczestnictwa

 

Zaproszenie do udziału w Projekcie-MMSP_