Decyzją Grupy Sterującej projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” została powołana Białostocka Komisja Akredytacyjna ds. Szkolnictwa Zawodowego, w celu dokonywania oceny jakości kształcenia w szkołach zawodowych z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), w kontekście potrzeb rynku pracy.

W skład osobowy Komisji wchodzą przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, organów prowadzących Miasta Białystok i Powiatu Białostockiego, pracodawców oraz uczelni wyższych.

 

SKŁAD OSOBOWY

BIAŁOSTOCKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
1. Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB Przewodniczący Komisji
2. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Dr Małgorzata Wenclik Sekretarz Komisji
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
4. Jadwiga Mariola Szczypiń Podlaski Kurator Oświaty
5. Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego 
Organy prowadzące
6. Wiesława Ćwiklińska Wicedyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Białystok
7. Alina Dźwilewska Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Park Naukowo-Technologiczny
8. Anna Daszuta-Zalewska Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego
Przedstawiciel uczelni
9. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk Prorektor do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej
Białostocki Obszar Funkcjonalny
10. Dr Dorota Perło Dyrektor Biura Stowarzyszenia BOF
Przedstawiciele pracodawców
11. Dr Wojciech Winogrodzki Wiceprezes Podlaskiego Związku Pracodawców
12. Mirosław Leśniewski Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

 

Do składu Komisji powołani zostali również eksperci, reprezentujący poszczególne kierunki kształcenia, mieszczące się w zakresie działalności Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego.

 

WYKAZ EKSPERTÓW (PRZEDSTAWICIELI PRACODAWCÓW)

BIAŁOSTOCKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Lp. Ekspert NAZWA OBSZARU OCENY
1 Lucyna Brajer ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  w obszarze budowlanym (BD) na następujących kierunkach kształcenia: technik budownictwa, technik geodeta, technik budowy dróg, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dekarz, monter izolacji przemysłowych, monter izolacji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz
2 Rafał Michałowski ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  w obszarze elektryczno-elektronicznym (EE) i administracyjno-usługowym (AU) na następujących kierunkach kształcenia: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych,  technik tyfloinformatyk, technik organizacji reklamy, fototechnik, fotograf
3 dr inż. Jarosław Werdoni ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  w obszarze elektryczno-elektronicznym (EE) na następujących kierunkach kształcenia: technik elektronik, technik elektryk, elektromechanik, elektryk
4 Robert Malinowski ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  w obszarze turystyczno-gastronomicznym (TG) na następujących kierunkach kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz
5 Adam Gardocki oceny ekspertów BKA w czasie wizyt monitorujących w szkołach  w obszarze administracyjno-usługowym (AU) na następujących kierunkach kształcenia: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk
6 Robert Malinowski ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  w obszarze turystyczno-gastronomicznym (TG) na następujących kierunkach kształcenia: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej, pracownik pomocniczej obsługi hotelowej
7 Ryszard Kuliński ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska (RL) oraz mechanicznym i górniczo-hutniczym (MG) na następujących kierunkach kształcenia: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, ogrodnik.
8 Ryszard Kuliński ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach w obszarach mechanicznym i górniczo-hutniczym (MG) oraz elektryczno-elektronicznym (EE) na następujących kierunkach kształcenia: technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, mechanik motocyklowy, operator obrabiarek skrawających
9 Krzysztof Kosmowski ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  w obszarze administracyjno-usługowym (AU) na następujących kierunkach kształcenia: technik przemysłu mody, technik technologii odzieży, krawiec
10 Agnieszka Dudzińska (część fryzjerska), Jan Bakun (część masażysta) ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  w obszarze administracyjno-usługowym (AU) oraz oraz medyczno-społecznym (MS) na następujących kierunkach kształcenia: technik usług fryzjerskich, technik masażysta, fryzjer
11 Krzysztof Stanisław Katryński ocena w czasie wizyt akredytacyjnych w szkołach  w obszarze administracyjno-usługowym (AU) na następujących kierunkach kształcenia: technik technologii drewna, stolarz.