2019-12-02 14:43:01

25/KUR/PNM/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18 – części I-VI zamówienia Czytaj więcej


2019-11-17 16:34:41

24/DOR/CK/RPOWP/2019 - Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej