2019-10-23 13:08:49

23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 - usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-IV zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części V-VIII zamówienia Czytaj więcej


2019-05-22 11:48:10

22/KUR/CK/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" Czytaj więcej


2019-04-09 20:08:41

21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” Czytaj więcej


2019-02-08 10:59:56

20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019 Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” Czytaj więcej


2018-11-23 14:14:09

15/CERT/CK/RPOWP/2018 Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 Czytaj więcej


2018-11-21 19:01:56

19/CM/DZ/RPOWP/2018 Usługa Content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 Czytaj więcej


2018-11-05 20:59:50

17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” Czytaj więcej


2018-09-18 15:10:52

16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2018-07-04 17:19:26

14/CERT/CKS/RPOWP/2018 Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” Czytaj więcej


2018-05-23 14:02:24

13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów Czytaj więcej


2018-05-08 12:31:11

12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów Czytaj więcej


2018-03-27 20:41:23

11/DOR/DZ/RPOWP/2018 Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Czytaj więcej


2018-02-24 19:06:35

10/CM/DZ/RPOWP/2018 Usługa Content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie Czytaj więcej


2018-02-09 12:57:23

9/GADZ/DZ/RPOWP/2018 Dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Czytaj więcej


2017-12-18 14:54:21

7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017 Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów Czytaj więcej


2017-12-14 20:10:13

8/KUR/CK/RPOWP/2017 Realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2017-12-01 10:35:10

6/FILMY/CK/DZ/RPOWP/2017 Usługi produkcji filmów w ramach projektów: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Czytaj więcej


2017-11-03 14:00:44

4/CERT/CK/RPOWP/2017 Usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2017-10-31 15:23:18

5/DOR/CK/RPOWP/2017 Usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu ""Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Czytaj więcej


2017-07-14 08:55:09

2/INFO/POWER/RPOWP/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Czytaj więcej


2017-05-29 09:18:38

1/STAŻ/CK/RPOWP/2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Czytaj więcej