2017-12-14 20:10:13

8/KUR/CK/RPOWP/2017 Realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2017-12-18 14:54:21

7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017 Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów Czytaj więcej