2017-12-14 20:10:13

8/KUR/CK/RPOWP/2017 Realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2018-05-23 14:02:24

13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów Czytaj więcej


2018-03-27 20:41:23

11/DOR/DZ/RPOWP/2018 Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Czytaj więcej