Badania Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr

W zawodach związanych głównie z branżą budowlaną nie powinno być problemów ze znalezieniem pracy w województwie podlaskim teraz i w przyszłości.

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152449