Centrum kompetencji BOF – pierwsze posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 23 maja br. w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr odbyło się pierwsze posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. „szkolnictwa zawodowego”. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja z założeń Regulaminu Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. szkolnictwa zawodowego, zasad i kryteriów oceny jakości kształcenia w szkołach zawodowych w kontekście potrzeb rynku pracy, dokumentów i formularzy służących przeprowadzaniu procedury akredytacyjnej oraz zasad i sposobu przeprowadzania wizyt akredytacyjnych.