Centrum kompetencji BOF – spotkanie z dr. hab. J. Perszko

W dniu 20 października 2017 r. w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Aglomeracji Opolskiej poświęcone tematyce realizacji działań wspierających kształcenie zawodowe w obszarach funkcjonalnych. Zaprezentowano założenia wdrażania projektów zintegrowanych, które stanowią innowacyjne przedsięwzięcie województwa podlaskiego w skali kraju oraz koncepcje projektu Centrum Kompetencji BOF jako kompleksowego modelu wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.