Centrum Kompetencji BOF

Ogłoszono nabór do II Edycji realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych. Zgłosiło się 29 zespołów projektowych:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach – 1 projekt,
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku – 4 projekty,
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku – 12 projektów,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku- 4 projekty,
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej – 2 projekt,
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku – 3 projekty,
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku – 2 projekty,
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku – 1 projekt.