Czwarte Posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 27 marca br. w siedzibie BFKK odbyło się czwarte posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa  Zawodowego, którego celem było podjęcie decyzji odnośnie do zmian w procedurze i zasadach oceny jakości kształcenia w szkołach zawodowych BOF na etapie pilotażu (lata 2017-2018).

Komisja skoncentrowała się na dotychczasowych wnioskach wynikających z wizyt akredytacyjnych w szkołach na terenie BOF. Ponadto została podjęta uchwała w sprawie w  zmian w „Regulaminie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa zawodowego – w wersji pilotażowej. Zmiany w regulaminie podyktowane są wnioskami, które wynikają z kolejnych wizyt akredytacyjnych.