Dni Umiejętności Zawodowych w Mońkach

W dniach 12 – 14 grudnia 2022 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach zorganizowano Dni Umiejętności Zawodowych skierowane do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu monieckiego.

Ósmoklasistom zaproponowano przeprowadzenie badań mających na celu rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz pomoc w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej. Badania cieszyły się zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców.

Planowane jest cykliczne organizowanie Dni Umiejętności Zawodowych z rozszerzeniem oferty uczniom klas siódmych szkół podstawowych.