DOBRY ZAWÓD FAJNE ŻYCIE Targi edukacyjno – zawodowe

BOGATA OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ BRANŻOWYCH ORAZ TECHNIKÓW W SUBREGIONIE ŁOMŻYŃSKIM

 

MIEJSCE: Hala Sportowa im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi
nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18.

CELE: Prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego; Zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych
do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego; Ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie
w kontekście przyszłego zatrudnienia.

WYSTAWCY: Szkoły branżowe i technika oferujące kształcenie zawodowe z subregionu łomżyńskiego.

UCZESTNICY: Uczniowie szkół gimnazjalnych z subregionu łomżyńskiego.

TARGOM TOWARZYSZĄ: Spotkania mentoringowe z pracodawcami.

 

ORGANIZATOR: Łomżyńskie Forum Samorządowe –

tel. 724-551-858; 799-052-966;  biuro@lfs.lomza.pl 

 

Zapraszamy do czynnego udziału w targach wszystkich gimnazjalistów z subregionu łomżyńskiego!