DORADZTWO POPYTOWE W PROJEKCIE “CENTRUM KOMPETENCJI BOF”

Trwa doradztwo popytowe w projekcie Centrum Kompetencji BOF. W tym tygodniu odbyły się spotkania w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku i Zespole Szkół Zawodowych nr 16 w Białymstoku. Uczniowie są bardzo zainteresowani oferta wakacyjnych staży jak również kursami podnoszącymi lub uzupełniającymi kwalifikacje zawodowe.