Doradztwo popytowe w szkołach

W tym tygodniu kontynuujemy doradztwo popytowe w szkołach. Biorąc pod uwagę fakt, że wakacje tuż, tuż a chętnych do rozmów na temat rynku pracy, możliwości staży i kursów jest jeszcze sporo, mamy ręce pełne pracy. Bardzo nam zależy żeby jak największa ilość uczniów skorzystała ze wsparcia w projekcie Centrum Kompetencji BOF.