Drugie spotkanie węzła wojewódzkiego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego

W dniu 26 marca 2021 r. odbyło się drugie  spotkanie wojewódzkiego węzła Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Podczas spotkania zaprezentowany został system informatyczny Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej dotyczący zasobów doradczych oraz przedstawiono jego główne  funkcjonalności. Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej będzie głównym narzędziem wspierającym pracę doradców zawodowych w obszarze dostępu do danych i informacji edukacyjnej i zawodowej. W trakcie spotkania dyskutowano na temat rodzaju zamieszczonych informacji i ich zakresu, możliwości pozyskania oraz wykorzystania zasobów w pracy doradców oraz różnych użytkowników. Ponadto na spotkaniu poruszone zostały  kwestie zasobów różnych instytucji i możliwość ich wykorzystania jako zasobu portalu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ORE, CEN w Suwałkach, WUP Białystok, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku oraz Agencji Zatrudnienia Open Education oraz koordynatorzy powiatowi i subregionalni. Spotkanie poprowadził Dyrektor CEN- Konsultant Wojewódzki Ryszard Chodyniecki.

Działania sieci są realizowane w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego, którego celem jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt współfinansowany z ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.