drugie spotkanie wojewódzkiego węzła Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego

Dnia 26 marca 2021 r. odbędzie się drugie  spotkanie wojewódzkiego węzła Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego.

Podczas spotkania zaprezentowany  zostanie  system informatyczny Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej dotyczący zasobów doradczych oraz przedstawiono jego główne  funkcjonalności. Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej będzie głównym narzędziem wspierającym pracę doradców zawodowych w obszarze dostępu do danych i informacji edukacyjnej i zawodowej. W trakcie spotkania dyskutowano na temat rodzaju zamieszczonych informacji i ich zakresu, możliwości pozyskania oraz wykorzystania zasobów w pracy doradców oraz różnych użytkowników.

Ponadto na spotkaniu poruszone zostaną  kwestie zasobów różnych instytucji i możliwość ich wykorzystania jako zasobu portalu.

 

Działania sieci są realizowane w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego, którego celem jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt współfinansowany z ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.