dyżury doradców kompetencyjnych – wrzesień 2021

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – dyżury doradców kompetencyjnych

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie stanowiskach pracy na terenie BOF wymagających kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami.
  • Udzielanie informacji o możliwościach i zaletach podnoszenia kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami na rzecz uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego.
  • Konsultacje dla uczniów szkół zawodowych chcących zaplanować lub skorygować swoją edukację, tak by uwzględniała najwięcej ekologicznych aspektów zarządzania energią i zasobami w firmach, technologii ekologicznej poprzez dodatkowe staże i szklenia specjalistyczne wykraczające poza aktualną ofertę edukacyjną szkoły, projektu czy tworzonego IPD.
  • Ocena wspólnie z zainteresowanymi jakie umiejętności zawodowe posiadają i czy zasadny jest proces ich walidacji i certyfikacji.
  • Udzielanie informacji o kompetencjach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy; wstępnie rozpoznanie potrzeby i możliwości kandydata oraz posiadane przez niego efekty uczenia się w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb kompetencyjnych w ramach badania potrzeb kompetencyjnych pracodawców.
  • Wsparcie kandydata w  uzupełnianiu portfolio.
  • Sporządzanie bilansu zawodowo-edukacyjnego kandydata.
  • Prezentacja informacji o stanowiskach pracy i zielonych zadaniach zawodowych gromadzonych na platformie internetowej projektu, prezentację filmów prezentujących zadania zawodowe, technologie, rozwiązania w firmach, możliwe do wdrożenia w ofertę edukacyjną szkoły (w ramach warsztatów szkolnych oraz/lub programu praktyk i staży u przedsiębiorców).

 

01.09.2021 – 9:00 –  15:00  

02.09.2021 – 9:00  – 15:00 

03.09.2021 – 9:00 –  15:00   

06.09.2021 – 9:00  – 15:00   

07.09.2021 – 9:00 –  15:00 

08.09.2021 – 8:00  – 10:00

09.09.2021 – 9:00 –  15:00 

10.09.2021 – 9:00 –  15:00   

13.09.2021 – 8:00 –  10:00   

14.09.2021 – 9:00 –  15:00   

15.09.2021 – nieczynne

16.09.2021 – 13:00 – 15:00

17.09.2021 – 8:00 –  12:00 

20.09.2021 – 9:00 –  13:00 

21.09.2021 – 9:00 –  13:00 

22.09.2021 – nieczynne 

23.09.2021 – 9:00 –  13:00 

24.09.2021 – 9:00 –  13:00 

27.09.2021 – 9:00 –  13:00 

28.09.2021 – 9:00 –  13:00 

29.09.2021 – 9:00 –  15:00