Dzień Umiejętności Zawodowych w Powiecie Hajnowskim

W dniu 1 grudnia 2022 r. w ramach projektu Podlaski Kompas Pracy, uczniowie klas ósmych szkół podstawowych uczestniczyli w przedsięwzięciu – Dzień Umiejętności Zawodowych. Celem przedsięwzięcia była promocja szkolnictwa zawodowego jako pewnego planu na przyszłość. Pierwszym krokiem ku pewnej zawodowej przyszłości jest właściwa szkoła oraz wybór właściwego kierunku kształcenia. Podczas Dnia Umiejętności uczniowie mieli okazję poznać i przećwiczyć, umiejętności zawodowe, które są niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Z doświadczeń pracy doradczej, wiem, że uczniowie często mówią o kierunku i zawodzie nie mając świadomości jakie czynności zawodowe są potrzebne w tym zawodzie, jakie umiejętności należy doskonalić, aby pracować na stanowisku pracy.

W organizację wydarzenia aktywnie włączyły się placówki oświatowe o profilu zawodowym – Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce i Technikum Leśne z Białowieży, a także zaprzyjaźnieni pracodawcy – przedsiębiorstwo Pronar z siedzibą w Narwi, Unihouse SA i Danwood z Bielska Podlaskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce oraz przedstawiciele służb mundurowych:

– Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,

– Areszt Śledczy w Hajnówce,

– Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim

Uczniowie szkół podstawowych i średnich mieli również niebywałą okazję spotkania z ekspertami w wybranych dziedzinach – lokalnymi firmami – firmą PRONAR SP. Z O.O., DANWOOD S.A. oraz UNIHOUSE S.A. Na osobnych stoiskach swoją ofertę prezentowali również: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, Służba Więzienna w Hajnówce, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim.

Opiekunami stanowisk prezentujących poszczególne profile Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Hajnówce oraz Technikum Leśnego w Białowieży byli uczniowie, którzy w przystępny i barwny sposób opowiadali o wybranych kierunkach kształcenia i udzielali odpowiedzi zainteresowanym, młodszym kolegom. Dzień Umiejętności Zawodowych w powiecie hajnowski to inicjatywa  realizowana lokalnie, podczas której stoiska wystawiennicze są skupione na prezentacji umiejętności zawodowych i czynności do wykonywania zadań zawodowych (a nie prezentacji całego kierunku). Podczas spotkania szkoły zawodowe prezentują, zaś uczniowie szkół  podstawowych poznają i mają okazję poćwiczyć realizację zadań zawodowych. Jest to okazja aby spróbować i poznać swoje predyspozycje zawodowe przy wykonywaniu zadań zawodowych.