Dzień Umiejętności Zawodowych w powiecie wysokomazowieckim

12 grudnia 2022 roku odbył się Dzień Umiejętności Zawodowych organizowany w ramach projektu „PODLASKA SIEĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr  we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem.

Szkoły ponadpodstawowe : Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Witolda Pileckiego w Ciechanowcu i Zespół Szkól Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie na sali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół  – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem prezentowały umiejętności zawodowe zdobywane w trakcie nauki różnych zawodów.

Zaprezentowane zawody:

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Technik Technologii Żywności
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik Informatyk
 • Technik Programista
 • Technik Usług Fryzjerskich
 • Technik Usług Kosmetycznych
 • Technik Rolnik
 • Technik Agrobiznesu
 • Technik Ekonomista
 • Technik Hotelarstwa
 • Technik Logistyk
 • Technik Budownictwa
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Liceum Ogólnokształcące – Oddziały Przygotowania Wojskowego
 • Pszczelarz

Uczniowie ze szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego mogli poznać w sposób bardzo praktyczny wiele zawodów. Stoiska miały charakter mobilnych pracowni. Uczestnicy mieli okazje poznać pomoce dydaktyczne, wykonywać różne czynności zawodowe, brać udział w konkursach tematycznych, degustować potrawy.