Dzień Umiejętności Zawodowych w Suwałkach

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach odbył się Dzień Umiejętności Zawodowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz instytucji rynku pracy powiatu suwalskiego. Wydarzenie to miało na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych,
w szczególności klas 8, do zapoznania się z kierunkami kształcenia realizowanymi w szkolnictwie zawodowym oraz są okazją do rozbudzenia zainteresowania edukacją prowadzącą do uzyskania zawodu.  Na stoiskach były  prezentowane oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego (techników i szkół branżowych) oraz oferty pracy instytucji rynku pracy powiatu suwalskiego. Była to okazja do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego oraz ukazania korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia. Podczas Dnia Umiejętności Zawodowych dopisała frekwencja zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, jak i wśród zaproszonych gości. Był to również doskonały moment do pokazania potrzeb pracodawców  w zakresie zapotrzebowania na kompetencje oraz korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Dzień umiejętności zawodowych został zrealizowany w ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy”.