Dzień Umiejętności Zawodowych

Decyzja jaki zawód wybrać jest bardzo istotna w życiu każdego człowieka.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siemiatyczach we współpracy partnerskiej z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr i Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach zorganizowała “Dzień umiejętności zawodowych”. Celem przedsięwzięcia była promocja szkolnictwa zawodowego jako pewnego planu na przyszłość.
W organizację wydarzenia włączyły się placówki oświatowe o profilu zawodowym z powiatu siemiatyckiego– Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach, Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia w Siemiatyczach – ZDZ, a także pracodawcy – przedsiębiorstwo „Pronar” (czołówka gospodarcza regionu i Polski), hotel „Kresowiak”, hotel “Drohicki”, żołnierze z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim, swoją pomocą służyli doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach. Uczestników wydarzenia powitali gospodarze powiatu i obiektu Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun.
Uczniowie szkół podstawowych poznali ofertę edukacyjną szkół, także rynek pracy. Nie trzeba wyjeżdżać z regionu, by zdobyć solidne wykształcenie, a w przyszłości pracę.
Szkoły średnie o profilu zawodowym z powiatu cechuje bogata oferta edukacyjna, wysoki poziom nauczania, a dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych uczniowie już na etapie nauki w szkole średniej mają możliwość rozwoju – poznają świat i realia wybranego zawodu od praktycznej strony.
 
Dzień umiejętności zawodowych został zrealizowany w ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy”.