Europejski Tydzień Kompetencji

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Europejskiego Tygodnia Kompetencji za aktywny udział w wydarzeniu, który cieszył się duża frekwencją. Szczególne podziękowania przekazujemy partnerom strategicznym, koordynatorom kluczowych projektów oraz prelegentom i moderatorom, którzy podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz opowiedzieli o sukcesach osiągniętych w realizowanych projektach.

Mamy również nadzieję na kontynuację współpracy przy okazji innych projektów.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji i galerii zdjęć, które zamieszczamy poniżej.

DZIEŃ PIERWSZY – KOMPETENCJE DLA FIRM
23.06.15

SESJA PLENARNA – inauguracyjna

Małgorzata Sidor-Rządkowska – Zarządzanie oparte na kompetencjach jak i podstawa budowania uczącej się organizacji Kliknij tutaj

Jürgen Hogeforster – Walidacja i ocena kompetencji w rozwoju firmy –Kliknij tutaj

Karina Sachpazidu-Wójcicka – Doświadczenia Uniwersytetu w Białymstoku w transferze wiedzy i technologii – Kliknij tutaj

SESJE PANELOWE

SESJA 1: Kompetencje na rzecz transferu wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami i biznesem

Paweł Gaiński – Działalność badawczo-rozwojowa w województwie podlaskim i perspektywy jej finansowania –Kliknij tutaj

Roman Kaczyński – Zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych na przykładzie projektów realizowanych przez Politechnikę Białostocką w ramach współpracy B+R –Kliknij tutaj

Andrzej Małkowski – Doświadczenia UMB w transferze wiedzy i technologii –Kliknij tutaj

Andrzej Jurgilewicz – Współpraca sektora Nauki i Biznesu ? studium przypadku: Platforma B+N Kliknij tutaj

SESJA 2: Metody oceny kompetencji i predyspozycji na rzecz rekrtuacji i rozwoju pracowników

Marta Juchnicka, Mariusz Perkowski – Narzędzia oceny kompetencji w firmach Innowacje na Zakręcie –Kliknij tutaj

Małgorzata Sidor-Rządkowska – Zarządzanie oparte na kompetencjach jak i podstawa budowania uczącej się organizacji Kliknij tutaj

Michał Wiechetek – Metody oceny predyspozycji kandydatów do pracy – Kliknij tutaj

Marek Kruk – Kreatywność pracowników – pomiar i rozwój – Kliknij tutaj

SESJA A1: Utrzymywanie aktywności zawodowej pracowników do 50 roku życia – zarządzanie wiekiem

Kamila Janicka – Program zarządzania wiekiem –Kliknij tutaj

Sebastian Rynkiewicz – Lokalna koalicja na rzecz 50+ w MŚP – Kliknij tutaj

SESJA A3: Zatrudnianie przyjazne rodzinie – kierunki działań

Jurgen Hogeforster – Godzenie życia zawodowego i prywatnego, zatrudnienie przyjazne rodzinie w Niemczech – Kliknij tutaj

DZIEŃ DRUGI – KOMPETENCJE W EDUKACJI
24.06.15

SESJE PANELOWE

SESJA 4: Modernizacja szkół zawodowych poprzez programy rozwojowe

Justyna Żynel-Etel – Strategia rozwoju szkoły – UCZEŃ – SZKOŁA – OTOCZENIA – Kliknij tutaj

Elżbieta Romańczuk – Finansowanie programu rozwojowego szkoły zawodowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – Kliknij tutaj

Guntra Kaufmane – Quality of Apprentships – doświadczenia łotewskie

Otto Frommann – Program rozwoju – uczeń, szkoła, otoczenie – adaptacja przepisów dot. Edukacji do potrzeb rynku pracy. Dualne systemy kształcenia – działanie w praktyce –Kliknij tutaj

SESJA 6: Aktywizacja osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Małgorzata Igantowicz – Asysta osoby niepełnosprawnej w procesie edukacji – Kliknij tutaj

Lina Cvirkiene – Współpraca na Rzecz Modelowej Asysty Osobistej Osoby Niepełnosprawnej –Kliknij tutaj

Adam Wiński – Sytuacja osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim –Kliknij tutaj

SESJA B1: Potwierdzenie kwalifikacji dla zadań zawodowych – zawody mało popularne i niszowe

Janina Kotłowska – Standardy egzaminacyjne dla zadań zawodowych –Kliknij tutaj

SESJA B2: Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy

Iwona Pietrzak – Modele aktywizacji młodziezy w trudnej sytuacji życiowej – Kliknij tutaj

Izabela Łukaszewicz – Wsparcie osób ponizej 30 roku życia w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -założenia konkursu na dofinansowanie projektów ze środków EFS planowanego na III kw. 2015 r. –Kliknij tutaj

Marcin Sidorczuk – Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – Kliknij tutaj

DZIEŃ TRZECI – KOMPETENCJE DLA REGIONÓW
25.06.2015

SESJE PANELOWE

SESJA 7: Strategie edukacyjne w dostosowaniu systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Jurgen Hugeforster – Europejskie najlepsze praktyki dotyczące kształcenia dualnego –Kliknij tutaj

SESJA 8: Model współpracy Instytucji Rynku Pracy z przedsiębiorcami

Iwona Zaborowska – Programy Urzędu Pracy wspierające pracodawców –Kliknij tutaj

SESJA 9: Innowacje Rynku Pracy dla samorządów gminnych i społeczności lokalnych

Daiva Pankauskiene – Infrastruktura usług socjalnych w samorządzie Mariampol –Kliknij tutaj

SESJA C1: KilometrZERO w perspektywie współpracy gmin

Iwona Karczewska – Perspektywy rozwoju Podlaskiej Trasy Dziedzictwa Kulturowego – Zielone Horyzonty – KilometrZero – Kliknij tutaj

SESJA C2: Wsparcie młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej w perspektywach lokalnych

Marek Kryński – Wsparcie młodzieży poprzez lokalne koalicje – Innowacje 15+ –Kliknij tutaj

Elżbieta Dziemianiuk – Dobra praktyki w zakresie wsparcia młodzieży –Kliknij tutaj

Andreas Linsdorf – Integracja młodziezy poprzez naukę zawodu –Kliknij tutaj

Eksperci zaangażowani w realizację konferencji:

Bogdan Dyjuk

Janina Mironowicz

Bogusław Plawgo

Józef Jacek Hordejuk

Czesław Noworol

Koordynatorzy kluczowych projektów:

Marta Maria Juchnicka

Michał Skarzyński

Cecylia Sadowska-Snarska

Iwona Zaborowska

Prelegenci i moderatorzy:

Ana Azvedo

Augustyn Bańka

Inta Baranovska

Jean-Pierre Callais

Alexis Capelle

Richard Chiumento

Robert Charmas

Robert Ciborovski

Lina Cviriene

Anna Daszuta-Zalewska

Beata Dawidziuk

Elżbieta Dziemianiuk

Joao Paulo Feijoo

Chloe Francois

Emilie Francois

Otto Frommann

Paweł Gaiński

Urszula Gołaszewska-Kaczan

Dominika Agnieszka Grzebyk

Begnt Cunnarsson i Asa Helg

Jurgen Hogeforster

Małgorzata Ignatowicz

Andrzej Jurgilewicz

Roman Kaczyński

Guntra Kaufmane

Jeanette Kuplin

Andreas Linsdorf

Andrzej Małkowski

Adam Miara

Hubert Ostapowicz

Daiva Pankauskiene

Manuel Marti Puig

Elżbieta Barbara Romańczuk

Colin Rose

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Andrzej Wojciech Stępnikowski

Włodzimierz Trzeciak

Justyna Żynel-Etel