ewaluacja wewnętrzna w projekcie czas na staż

Z Grantobiorcami z Miasta Poznań łącznie podpisano 5 umów o powierzenie grantów. Dwie ostatnie innowacje społeczne, tj. „Przedsiębiorczość dla artystów” (Grantobiorca: Pani Beata Grudzińska w partnerstwie z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych BKIP/Wydział Artystyczny) oraz „Furtka do kariery – portal rekrutacyjny z porównywarką” (Grantobiorca: Fundacja Rozwoju Talentów) 29.05.2018 poddane zostały ewaluacji wewnętrznej. Przedsiębiorczość DLA ARTYSTÓW to program staży menedżerskich dla studentów i absolwentów kierunków artystycznych, przygotowujący ich do wykonywania tzw. wolnego zawodu po ukończeniu studiów, szczególnie w zakresie praktyki zarządzania w MSP i radzenia sobie z otoczeniem biznesowym. Natomiast FURTKA do kariery to porównywarka ofert pracy na wzór sprawdzonych i bardzo popularnych wśród młodzieży narzędzi lub stron do porównywania produktów i usług o złożonych cechach w sklepach internetowych – narzędzie umożliwia porównywanie ofert pracy, ofert edukacyjnych czy stażowych z zastosowaniem indywidualnie dobranych cech, właściwości, warunków ważnych dla osoby podejmującej decyzje. W wyżej wspomnianym terminie przeprowadzono spotkania fokusowe, w którym uczestniczyły po trzy osoby z zespołu Grantobiorcy. Obie wizyty monitoringowe służyły m.in. pozyskaniu materiałów i informacji będących pomocą w opracowaniu w przyszłości trafnych i użytecznych rekomendacji wdrożeniowych dla przyszłych użytkowników.