Finalne spotkanie Partnerów projektu „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym” w Wiedniu

Finalne spotkanie Partnerów projektu  „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym” w Wiedniu.

 

W dniach 18-19 maja 2022 r. Anna Nawrocka reprezentująca Białostocką Fundację Kształcenia Kadr uczestniczyła w końcowych warsztatach partnerskich oraz w Walnym Zgromadzeniu Parlamentu Hanzeatyckiego w Wiedniu.

Spotkania odbyły się w siedzibie Partnera projektu Institut für angewandte Gewerbeforschung der Wirtschaftskammer Österreich, który przyczynił się do kompleksowego przygotowania i sprawnego przebiegu wszystkich wydarzeń i niezapomnianego pobytu w Wiedniu.

Podczas spotkania omówiono przebieg prac projektowych oraz planowane zmiany w finalnej wersji budżetu. Przedstawione zostały ostateczne wyniki testowania i wdrażania w krajach partnerskich przygotowanych w ramach projektu programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych. Przedstawiono filmy, które w ramach projektu przygotowali partnerzy. Zaś podczas warsztatów partnerów WWW&CE omówiono zasady dalszej współpracy i możliwości wykorzystania rezultatów projektu w przyszłości, tj.: jakie tematy w projektach finansowanych z UE są szczególnie ważne w przyszłości? w jaki sposób wyniki projektu mogą być wykorzystywane przez członków jako skuteczny model biznesowy? Partnerzy podjęli także decyzje w kontynuacji dalszej współpracy w realizacji kolejnych projektów.

Ważnym wydarzeniem było także Walne Zgromadzenie Parlamentu Hanzeatyckiego. Podczas spotkania podtrzymano decyzję o połączeniu Parlamentu z Akademia Bałtycką. Odbyła się także prezentacja kandydatów na członów zarządu Parlamentu w nowej kadencji.