Grupa Robocza ds. modernizacji i optymalizacji szkół zawodowych BOF

Dnia 21 czerwca br. w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbyło się II spotkanie Grupy Roboczej ds. modernizacji i optymalizacji systemu szkół BOF. Uczestnicy spotkania podczas warsztatów wypracowali treści, które znajdą się w Modelowym Programie Rozwojowym w każdym z 3 obszarów (obszar kształcenia praktycznego, obszar kariery i obszar e-edukacji). Wypracowano treści Modelowego Programu Rozwojowego w podziale na 3 poziomy modernizacji (poziom ucznia, poziom szkoły i poziom otoczenia). Podczas dyskusji zaproponowano zastąpienie nazwy obszaru kariery nazwą: obszar rozwoju zawodowego oraz pdły wnioski o włączenie do Programu Rozwojowego elementu wewnątrzszkolnego systemu oceny jakości kształcenia zawodowego w poziomie szkolnym modernizacj. Propozycje zostały przyjęte.