Grupa Robocza ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych

19 czerwca br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbyło się II spotkanie Grupy Roboczej ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych. W trakcie spotkania zaprezentowany został program do tworzenia zasobów edukacyjnych, została przeanalizowana treść zapytania ofertowego dotyczącego naboru autorów i recenzentów oraz koncepcja modelowych zasobów edukacyjnych.