GRUPA ROBOCZA DS. POPYTOWEGO DORADZTWA KOMPETENCJI

W dniu 24.02.2021 odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji. Podczas spotkania omówiono nowe konteksty doradcze w warunkach zdalnej nauki oraz izolacji społecznej uczniów, współpracę z OHP w realizacji wsparcia uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej, poruszono kwestię doradztwa kompetencji jako instrumentu integracji i aktywizacji społecznej uczniów w trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, doradztwa kompetencji na rzecz staży zawodowych oraz doradztwa kompetencji na rzecz szkoleń specjalistycznych.