Grupa Robocza ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF

W dniach 23, 26 i 28 czerwca 2017 roku odbyły się kolejne spotkania Grupy w ramach drugiej tury konsultacji. Posiedzenie 23 czerwca dotyczyło 3 branż odpowiadających takim obszarom szkolnictwa zawodowego jak: mechaniczny i górniczo-hutniczy, elektyczno-elektrotechniczny i budowlany. Kolejne spotkanie obejmowało zagadnienia związane z obszarem artystycznym, medyczno-społecznym i kompetencji kluczowych, zaś ostatnie odpowiadało branżom: rolnej i leśnej z ochroną środowiska, administracyjno-usługowej oraz turystyczno-gastronomicznej.

W posiedzeniach wzięli udział miedzy innymi przedstawiciele władz Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Podlaskiego Klastra Obróbki Metali, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Podlaskiego Stowarzyszenia HR, pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i BFKK, w tym członkowie grupy badawczej oraz nauczyciele zawodów i przedstawiciele pracodawców.

W trakcie spotkań zaprezentowano wstępne wyniki działalności badawczej i omówiono zmiany w narzędziach badawczych. Uczestnicy zaaprobowali prowadzone działania w zakresie identyfikacji luk kompetencyjnych w poszczególnych obszarach. Realizacja badań przebiega zgodnie z planem (do końca czerwca przeprowadzono badania w ponad 60 firmach).