Habilitacja dr Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

Z radością informujemy, iż nasz ekspert Cecylia Sadowska-Snarska, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Tym samym Zespół BFKK poszerzył grono profesorskie, zyskując prestiż i nowy status w dziedzinie systemów akredytacji jakości szkolnictwa zawodowego, którą opiekuje się właśnie prof. Cecylia. Jesteśmy przekonani, że to osobiste osiągnięcie naszego eksperta przełoży się na skuteczność naszych prac w jakże trudnym obszarze modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego w regionie. Szczere gratulacje Pani profesor przekazuje cały Zespół BFKK.