I spotkanie akredytacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Czarnieckiego w Łapach

Członkowie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej 25.10.2017 rozpoczęli procedurę akredytacyjną w Zespole Szkół Mechanicznych im. S. Czarnieckiego w Łapach. Pierwsze spotkanie dotyczyło przygotowania oceny instytucjonalnej. W akredytacji biorą udział przedstawiciele pracodawców, którzy wnikliwie starali się przyjrzeć warunkom edukacyjno-rozwojowym jakimi dysponuje Szkoła. Mieliśmy okazję spotkać się również z uczniami szkoły, którzy mówili o swoich potrzebach, możliwościach rozwoju jakie daje im Szkoła i oczekiwaniach związanych z przyszłą praca zawodową.

Dyrekcja oraz pracownicy Zespołu Szkół Technicznych w Łapach bardzo otwarcie mówili, zarówno o swoich sukcesach jak i wyzwaniach, które wciąż stoją przed Szkołą. Zespół Szkół Mechanicznych im. S. Czarnieckiego należy do jednej z najstarszych szkół zawodowych w regionie. Placówka  stara się sprostać nie tylko wyzwaniom nowoczesnej gospodarki, ale też  kultywuje tradycje.

Bardzo dziękujemy za zapewnienie przyjemnej atmosfery i profesjonalne przygotowanie całego zespołu.