IGŁA KOMPASU 50+ w projekcie NAWIGACJA 50 PLUS

W dniach 7-8 maja br. w Hotelu ALBATROS w Serwach k. Augustowa odbędą się warsztaty motywacyjno-psychologiczne pn. “Bądź aktywny i zdrowy” kierowane do pracowników 50+ w ramach testowania narzędzi modelu IGŁA KOMPASU 50+ w projekcie „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.