II etap oceny projektów badawczo wdrożeniowych 16.11.2017 i 17.11.2017 godz. 9:00-12:00

Przygotowanie prezentacji:

Prezentacja powinna trwać 15 minut. Uczniowie przygotowujący projekt  – 2 osoby, powinni ją przedstawić na spotkaniu z komisją. Do obrad komisji oceniającej będzie zaproszony nauczyciel ze szkoły – opiekun koła naukowego, jako głos doradczy (nie bierze udziału w ocenie projektu).

W skład komisji wejdą eksperci branżowi, przedstawiciele uczelni oraz przedstawiciel CKU i BFKK.

 

Wytyczne dotyczące przygotowania prezentacji

   – przedstawienie się realizatorów i ich doświadczenia, zainteresowań

    – opis pomysłu (innowacyjność projektu, czym rożni się zaproponowane rozwiązanie od dotychczas      funkcjonujących, kto będzie użytkownikiem  rozwiązania, możliwość praktycznego zastosowania rozwiązań)

   – wstępny plan budżetowy,

   – harmonogram realizacji projektu,

   – rola partnerów (uczelnia i firma)

 

16 listopad 2017

– branża IT

– branża hotelarska

17 listopada 2017

– branża elektryczna

– branża mechaniczna

 

Ocena projektów będzie odbywała się od godziny 9:00 do 12:00 w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr ul. Spółdzielcza 8.

 

terminarz prezentacji projektów