Informacja o zmianie adresu realizacji szkolenia dla lokalnych menadżerów 50+

Informujemy iż został zmieniony adres realizacji szkolenia dla Lokalnych Menadżerów 50 PLUS

 

Informacja nt. harmonogramu wsparcia w projektach_BFKK_Nawigacja 50 PLUS