kolejne posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 25 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego. W trakcie spotkania Wiceprzewodnicząca BKA dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska przedstawiła wnioski wypływające z oceny jakości kształcenia w szkołach zawodowych BOF z uwzględnieniem kryteriów w wersji pilotażowej. W dalszej części zaprezentowano oraz poddano pod dyskusję zmodyfikowane kryteria oraz procedury oceny jakości kształcenia w szkołach zawodowych w kontekście potrzeb rynku pracy oraz zasady przeprowadzania wizyt akredytacyjnych.