“Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”

W dniu 8 września zorganizowano spotkanie z przedstawicielami 5 gimnazjów objętych wsparciem w projekcie w celu omówienia harmonogramu działań oraz procesu rekrutacji uczniów i nauczycieli.