KOMPETENCJE mają GŁOS – czyli rozwój kompetencji obywatelskich samorządów szkolnych szkół zawodowych

Młodzież w szkołach zawodowych w mniejszym stopniu uczestniczy w życiu obywatelskim niż jej rówieśnicy w liceach ogólnokształcących. Tymczasem młodzież ta szybciej wchodzi na rynek pracy i ma realny interes z podsiadania wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze swojej szkoły. Dlatego zapraszamy Państwa jako Opiekunów i Radę Samorządu Uczniowskiego do udziału w projekcie KOMPETENCJE mają GŁOS – program rozwój kompetencji obywatelskich samorządów szkolnych szkół zawodowych, którego celem jest zwiększenie udziału organizacji młodzieżowych w życiu publicznym i obywatelskim przez wsparcie Samorządów Uczniowskich z 18 szkół zawodowych woj. podlaskiego. Naszym pragnieniem jest zwiększenie roli samorządu w kształtowaniu oferty edukacyjnej szkoły, w szczególności zajęć pozalekcyjnych oraz zasad i form współpracy szkoły z pracodawcami, uczelniami, poradniami, firmami doradczymi i szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Wierzymy, że zaangażowanie uczniów w kreowanie nowych obszarów działania i rozwoju szkoły ułatwi Im wejście na rynek pracy lub kontynuowanie nauki w wymarzonych zawodach, zaś szkoła zyska realnego partnera w prowadzonych działaniach. Świadoma młodzież będzie wizytówka szkoły w działaniach promocyjnych, zaś działania zwieszające udział młodzieży w życiu publicznym i społecznym będą szansą promocji szkoły w jej otoczeniu. Zapraszamy do udziału z Podlaskiego Forum Samorządów Uczniowskich. 

Dlatego też, w pierwszym etapie naszego projektu serdecznie zapraszamy 3 uczniów/uczennice z Rady Samorządu Uczniowskiego Waszej szkoły do udziału warsztatach strategicznych dotyczących konsultacji projektu strategii działania i rozwoju samorządu uczniowskiego, opracowanej przez specjalistów Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Samorządem Studentów UwB. Dzięki tej strategii, opracowanej w dalszej części projektu indywidulanie w odpowiedzi na Wasze potrzeby, będziecie mogli w przyszłości skutecznie wpływać na działalności szkoły, w której się uczycie. Warsztat realizowany będzie zdalnie na platformie ZOOM. Proponujemy trzy terminy warsztatu:

12 grudnia, w godzinach od 10.00 do 13.00
13 grudnia, w godzinach od 09 do 12.00
15 grudnia, w godzinach od 10.00 do 13.00

W każdym warsztacie weźmie udział 6 szkół, po 3 przedstawicieli (uczniów) z każdej szkoły – członków Rad uczniowskich, samorządów klasowych oraz uczniów, którzy są zainteresowani tematyką warsztatu. Prosimy o wybranie jednego z terminów. Zgłoszenie prosimy wysłać na adres: fundacja@bfkk.pl z podaniem w treści mail wybranego terminu spotkania oraz Imion 3 uczestników wraz z ich adresami mailowymi, na które zostanie przesłany link do spotkania zdalnego ZOOM.

Szczegółowa informacja: zaproszenie Opiekun

Informacja dla Rad Samorządów Uczniowskich zaproszenie Rada Samorządu Uczniowskiego