konferencja doradców zawodowych pod hasłem “Solidne podstawy – profesjonalne działanie”

W dniach 24 i 25 września  odbyła się w Radomiu w systemie hybrydowo-zdalnym konferencja doradców zawodowych pod hasłem “Solidne podstawy – profesjonalne działanie”.

 

Tytuł konferencji jest mocno sugestywny. Przez kolejne lata prelegenci i uczestnicy wspominali “o podstawach” do pracy w doradztwie zawodowym.

W tym roku wystąpienia były skoncentrowane wokół  informacji o trendach w teoriach doradczych i ich zastosowaniach.

Wszystko po to, aby doradcy zawodowi stawali się coraz to lepszymi profesjonalistami. Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawiciela BFKK,

– p. Iwona przedstawiła Doradztwo Zawodowe w modelu popytowym.

Celem wystąpienia było przybliżenie modelu popytowego doradztwa  jako poradnictwa zorientowane na realizację potrzeb kompetencyjnych pracodawców w odróżnieniu od psychologizującego, afirmującego i akceptującego poradnictwa podażowego kariery zorientowanego na marzeniach, aspiracjach i zainteresowaniach młodych ludzi. Model popytowy w centrum zainteresowania stawia środowisko pracy oraz pracodawcę, wokół którego orientowane są dalsze interwencje edukacyjne i doradcze kierowane do uczniów rozumianych jako kandydatów do pracy. W takim ujęciu doradca zawodowy staje się doradcą zawodu znającym konkretne środowiska pracy, czynności i zadania zawodowe poszczególnych stanowisk pracy oraz ściśle współpracuje w tym zakresie z pracodawcami.