Konferencja dotycząca szkolnictwa branżowego w strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

 Głównym problemem zdiagnozowanym podczas konferencji dotyczącej szkolnictwa branżowego, która odbyła się w piątek (12 kwietnia br.) w urzędzie marszałkowskim jest niedostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców. Konferencję otworzył  wicemarszałek Stanisław Derehajło i zaapelował zarówno do aktywności w pozyskiwaniu funduszy europejskich na rozwój kształcenia zawodowego, jak też o włączenie się w prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

O szczegółach związanych z pracami nad Strategią mówiła w swoim wystąpieniu Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, na przykładzie województwa podlaskiego zaledwie 7,9% uczniów to absolwenci szkół branżowych I stopnia, licea ogólnokształcące kończy aż 47,8% rocznika 2016-2017. Tymczasem wedle tabeli popytu na pracowników największe zapotrzebowanie jest na robotników przemysłowych (37,6% ogółu wolnych miejsc pracy) i operatorów maszyn (19,4%).

Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo Prezes Zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr podczas prezentacji zidentyfikował problemy związane z kwestią szkolnictwa, które dotykają całego kraju, w szczególności województwa podlaskiego. To w głównej mierze niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki, ale także wysoki poziom migracji ludzi młodych w wieku 25-34 lat.

 – Niezbędne jest odpowiednie skomunikowanie całego systemu kształcenia zawodowego, na który składają się nie tylko szkoły zawodowe, ale także nadzór kuratoryjny, młodzież i ich rodzice, pracodawcy, a także instytucje kształcenia zawodowego i w końcu organy prowadzące – podkreślił.

Możliwości finansowania rozwoju szkół zawodowych w regionie przedstawiła Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu EFS UMWP.  Trwa nabór wniosków w ramach działania „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”. Konkurs podzielony jest na trzy rundy. Nabór w ramach pierwszej potrwa do 17 maja, kolejne rozpoczną się pod koniec czerwca i października.

Dotacje skierowane są do szkół i placówek kształcenia zawodowego (w tym do szkół policealnych). Uzyskane pieniądze można przeznaczyć m.in. na zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, kursy specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną oraz na wyposażenie szkół.

Budżet całego konkursu wynosi 40 mln zł.

Poruszane były również kwestie m.in. prawa oświatowego oraz nowych metod promocji zawodów, oferty szkół zawodowych na przykładzie projektu „Dobry zawód – fajne życie” realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, współorganizatora piątkowej konferencji. Druga jej część przebiegała w dwóch sesjach panelowych dotyczących innowacji edukacyjnych i systemów jakości w szkołach zawodowych.

W sesji panelowej – innowacje i dobre praktyki EFS współpracy z pracodawcami w Polsce odbyła się żywa dyskusja na temat kluczowych instrumentów finansowania rozwoju szkolnictwa branżowego, którą poprowadził wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło. Michał Skarzyński wiceprezes Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, przewodniczący Krajowej Kapituły Innowacji omówił innowacyjny model wsparcia przejścia z edukacji do pracy w projekcie “Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”.

W sesji panelowej – jakość i dobre praktyki szkól zawodowych w województwie podlaskim wiceprzewodnicząca Białostockiej Komisji Akredytacyjnej prof. nadzw. dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska przedstawiła regionalny model oceny jakości kształcenia zawodowego Centrum Kompetencji BOF oraz podsumowała wyniki pierwszej oceny jakości kształcenia w szkołach zawodowych BOF dokonanej przez Białostocką Komisję Akredytacyjną ds. szkolnictwa zawodowego. W drugiej części sesji dyrektorzy szkół prezentowali dobre praktyki edukacyjne zidentyfikowane podczas wizyt akredytacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami poszczególnych szkół.

Prezentacja Zespół Szkół Rolniczych

Prezentacja Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku 

Prezentacja ZSZ nr 2 w Białymstoku

Prezentacja Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Prezentacja Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Prezentacja Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Prezentacja Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku

Prezentacja Zespół_Szkół_w_Czarnej_Bialostockiej_

Prezentacja Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku

Prezentacja dr hab.Bogusław Plawgo, prof. UwB, Prezes BFKK

Prezentacja Prawo Oświatowe – Zmiany w szkolnictwie branżowym

Prezentacja – możliwości finansowania rozwoju szkól zawodowych w regionie 

Dobry zawód – Fajne życie efekty