konferencja „ISTOTA I ZNACZENIE TWORZENIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH ZAWODOWYCH BOF W KONTEKŚCIE POTRZEB RYNKU PRACY”

W dniu 18 listopada 2019r w Hotelu Traugutta  3 odbyła się konferencja „ISTOTA I ZNACZENIE TWORZENIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH ZAWODOWYCH BOF W KONTEKŚCIE POTRZEB RYNKU PRACY”.

organizowana przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W trakcie konferencji omówiono m.in.  założenia strategii rozwoju województwa podlaskiego w perspektywie 2030 roku w kontekście poprawy jakości kształcenia w szkołach zawodowych; potrzeby poprawy jakości kształcenia z punktu widzenia pracodawców oraz koncepcję tworzenia wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia w szkole zawodowej w kontekście potrzeb rynku pracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie. Mamy nadzieję, że spotkanie było źródłem nowych informacji i wymiany inspirujących myśli.