Konferencja międzynarodowa “Inwestycje w szkolnictwo zawodowe”

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji za udział w wydarzeniu. Szczególne podziękowania przekazujemy partnerom i realizatorom projektu Centrum Kompetencji, prelegentom i moderatorom, którzy podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz przedstawicielom szkół zawodowych i przedsiębiorstw z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którzy zaszczycili nas swoja obecnością na konferencji.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji i galerii zdjęć, które zamieszczamy poniżej.

 

I SESJA PLENARNA

STRATEGIE ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAODOWEGO

Moderatorem I Sesji była Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pani Ewa Mituła. Strategie rozwoju kształcenia zawodowego przedstawili:

II SESJA PLENARNA

KLUCZOWE DZIAŁANIA CENTRUM KOMPETENCJI BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DO POTRZEB PRACODAWCÓW

Moderatorem II Sesji była Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Pani Bożena Barbara Krasnodębska. Kluczowe działania Centrum Kompetencji BOF w zakresie dostosowania kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców przedstawili:

III SESJA RÓWNOLEGŁA

INWESTYCJE PRACODAWCÓW W KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Moderatorem III Sesji równoległej był Pan Lech Pilarski dziennikarz Polskiego Radia Białystok. Odbyły się wspólne wystąpienia Pracodawców inwestujących w kształcenie zawodowe młodzieży oraz współpracujących szkół:

  • Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr. 2 im. Św. Józefa w Białymstoku
  • Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
  • Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica z Oddziałem Integracyjnym w Białymstoku

 

IV SESJA RÓWNOLEGŁA

DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI – DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE

Moderatorem IV Sesji równoległej były Panie Iwona Karczewska Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr oraz Anna Czerniakiewicz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Na IV sesji zostały przedstawione idee projektu „ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki” . Polskie doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie elektryk ze specjalnością integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej, monter izolacji budowlanej ze specjalnością: termomodernizacja zmniejszanie śladu węglowego, niemieckie doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych, włoskie doświadczenia związane z pracą nad programem nauczania w zawodzie technolog ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych. Pan George Isaias z SYNTHESIS Center for Research and Education z Cypru przedstawił innowacyjne praktyki w kształceniu zawodowym w ramach Programu Erasmus Plus. Natomiast Pan Fernando Jose Hidalgo Moreno z Institutio Provincial d Educacion Permanente de Cadiz z Hiszpanii przedstawił model uczenia się na odległość i kształcenie zawodowe: Andaluzyjskie podejście do systemu edukacji. Pan Piotr Klimaszewski reprezentujący firmę White Hill przedstawił zasady funkcjonowania i korzystania z platformy „ecoSTAŻ” przez uczniów i nauczyciel stworzonej na potrzeby projektu EecoZAWÓD.