konferencja Next2Met Policy Learning Event #5

10.12.2021 o godzinie 10:00 odbyła się Konferencja dotycząca dobrych praktyk w dziedzinie cyfryzacji z województwa podlaskiego w ramach projektu pt.: „Increasing attractiveness of Next2Met regions with soft digitalisation measures” (w skrócie projekt Next2Met). Województwo Podlaskie będzie miało okazję zaprezentować wdrożone w regionie najciekawsze rozwiązania i inicjatywy w obszarze cyfryzacji i nowoczesnych technologii. Wydarzenie było prowadzone w formule online, w języku angielskim, a skierowane było do partnerów projektu, interesariuszy oraz wszystkich zainteresowanych tematem cyfryzacji.

Dobre praktyki w dziedzinie cyfryzacji z województwa podlaskiego