konferencja nt. Popytowe doradztwo kompetencji w systemie edukacji zawodowej

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Podlaskim Kuratorem Oświaty rozpoczyna realizację projektu, w ramach którego zostanie powołana Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W związku z inauguracją projektu chcemy serdecznie zaprosić dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli do zdalnego udziału w uroczystej konferencji rozpoczynającej działania PSDZ z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, która odbędzie się w 19 października 2020 r. w godz. 10.00 – 12.00

Licząc na Państwa udział w budowaniu systemu doradztwa zawodowego w województwie podlaskim, w załączeniu przesyłamy program konferencji. Link do udziału będzie dostępny w dniu konferencji na naszej stronie: www.bfkk.pl  oraz na FB https://www.facebook.com/wojpodlaskie

Dodatkowo zachęcamy do udziału Państwa do udziału i dyskusji w webinariach proponowanych w programie konferencji z użyciem linku dostępnego w dniu konferencji na stronie www.bfkk.pl  

PSDZ_konferencja_program