Konferencja pt.: „Gra, wizualizacja i kreatywność  czyli „nowe” w doradztwie zawodowym” 

W dniu 15 czerwca 2022 roku w odbyła się Konferencja pt.: „Gra, wizualizacja i kreatywność  czyli „nowe” w doradztwie zawodowym”  organizowana we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”. W konferencji  wzięli udział doradcy zawodowi, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy i nauczyciele ze szkół, przedstawiciele Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz instytucji rynku pracy.

Eksperci w ramach swoich wystąpień zaprezentowali innowacyjne narzędzia w doradztwie zawodowym. Podczas prelekcji Pani Urszula Rudzka-Stankiewicz wyjaśniła definicję „grywalizacji” jako wykorzystanie mechanizmu gier w procesie zmiany zachowań i ich wywoływania. Odpowiedziała na podstawowe pytania: „Dlaczego to działa?” i „Jakie to są mechanizmy”. Dzięki temu wystąpieniu zgromadzeni goście mogli oderwać się od spraw codziennych i np. zagrać grupowo w grę „Double”. Pani Magdalena Kraszewska z CEN w Białymstoku omówiła czym jest myślenie wizualne w doradztwie zawodowym. Pokazała również przykłady wykorzystania tej wizualizacji w biznesie czyli jak skomplikowane treści są tłumaczone wizualizacją i udowodniła zebranym dlaczego „Myślenie Wizualne” działa. Ta wiedza pozwoliła odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto korzystać z kreatywnego myślenia w Doradztwie Zawodowym. Podsumowaniem prelekcji było przedstawienie teorii podwójnego kodowania Allana Paivio. Podczas kolejnego wystąpienia dotyczącego wizualnego myślenia Pani Olga Topolewska omówiła co każdy z nas powinien wiedzieć o prawie autorskim i zasobach OZE, co jest dozwolonym użytkiem a także jak korzystać z  zapożyczonych treści chronionych prawami autorskimi. Odpowiedziano na pytania: „Co daje autorowi uznanie rezultatu jego pracy za utwór i jakie nakłada obowiązki na korzystających z utworów? Czy umieszczenie jakiegokolwiek przekazu, słownego, muzycznego, na stronach internetowych, portalach społecznościowych oznacza jego bezpłatną możliwość kopiowania? W ostatnim wystąpieniu prelegent Pan Mariusz Citkowski skradł uwagę uczestników zadając pytanie „Czy Doradca Zawodowy to też człowiek”? Wywołało to globalne myślenie. Uczestnicy konferencji chętnie brali udział w dwóch panelach dyskusyjnych: „Praktyczność = Wizyty studyjne doradców zawodowych w przedsiębiorstwach” oraz  „Kto jest Decydentem w Doradztwie Zawodowym”.