Konkurs filmowy NAKRĘĆ się na ZAWÓD w PRZYSZŁOŚCI

Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych branżowych (technika i szkoły branżowe) z terenu województwa podlaskiego. Celem głównym konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu dotyczącego zawodów przyszłości województwa podlaskiego.
Cele szczegółowe to:
1.1. zachęcenie młodzieży do wykorzystania urządzeń multimedialnych w pozyskiwaniu wiedzy o pracy w konkretnych zawodach i na stanowiskach,
1.2. zainteresowanie uczniów szkół zawodowych zawodami przyszłości i stanowiskami przyszłości z branż kluczowych woj. podlaskiego,
1.3. upowszechnianie i popularyzacja kształcenia zawodowego,
1.4. zwiększenie motywacji uczestników konkursu do świadomego wyboru w obszarze zawodowym,
1.5. promowanie kreatywności oraz umiejętności filmowych w kreowaniu wizji zawodów przyszłości

Termin złożenia prac konkursowych upływa 14.12.2023 r .

Regulamin i opis branż znajduje się pod adresem: https://bfkk.pl/projekty/podlaska-siec-doradztwa-zawodowego/