KONKURS ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego zakwalifikowanych do projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE”.

Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach:

I etap –  subregionalny – komisja konkursowa wybierze najlepsze prace w dwóch kategoriach PLAKAT / ZDJĘCIE z każdego  subregionu (białostockiego, bielskiego, łomżyńskiego oraz suwalskiego), które przejdą do kolejnego etapu.

II etap – wojewódzki – komisja konkursowa wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca w kategorii PLAKAT oraz I,II,III miejsca w kategorii ZDJĘCIE oraz wyróżni dodatkowo najlepsze prace do 10 miejsca.

Terminarz konkursu:
– do 14 grudnia 2018r. uczestnicy konkursu przesyłają swoje prace konkursowe pocztą  bądź dostarczają osobiście do siedziby Organizatora (jest to ostateczna data wpływu pracy konkursowe do biura);
– do 21 grudnia 2018r. ocena prac na etapie subregionalnym;
– do 28 grudnia 2018r ocena prac na etapie wojewódzkim;

– do 31 grudnia 2018r. udostępnienie wyników konkursu na stronie internetowej projektu.

Na zwycięzców konkursu I etapu czekają atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych i gadżetów konkursowych, zaś laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne!!!!!

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod adres: patrycja.niesterowicz@rzemioslo.bialystok.pl lub tel. (85) 743-62-50.