Konsultacje online dotyczące testowania szkoleń w ramach międzynarodowego projektu „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym”

W dniu 19 listopada Anna Moczulewska reprezentująca Białostocką Fundację Kształcenia Kadr uczestniczyła w konsultacjach online dotyczących testowania programów oraz materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu Erasmus + „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym” (WWW & CE), którego partnerem jest BFKK. W wirtualnym szkoleniu uczestniczyło 16 reprezentantów instytucji partnerskich z siedmiu krajów Europy.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr jest autorem programu szkoleniowego oraz materiałów do szkolenia pt. „Wiarygodne, systematyczne doradztwo zorientowane na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska”. Szkolenia te będą realizowane we wszystkich siedmiu krajach partnerskich projektu. Obecnie trwa ich testowanie na terenie Litwy oraz Polski. W Polsce testowanie realizowane jest przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku, zaś na terenie Litwy testowanie przeprowadza Izba Handlu, Przemysłu i Przedsiębiorczości w mieście Panevezys.

Celem szkolenia „Wiarygodne, systematyczne doradztwo zorientowane na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska” jest wyposażenie uczestników w uniwersalne kompetencje doradcze możliwe do zastosowania w pracy zawodowej uczestnika związanej ze sprzedażą, instalacją lub serwisem wyposażenia, narzędzi, technologii mogących mieć pozytywny wpływ na ochronę środowiska dzięki wdrożeniu rozwiązania proekologicznego. Uczestnicy szkolenia zdobędą odpowiednie postawy, motywacje oraz umiejętności i narzędzia praktyczne do udzielania kompleksowego doradztwa klientom końcowym, konsumentom, mieszkańcom stosującym te rozwiązania w ramach prywatnych inwestycji.

Uczestnikami szkolenia są uczniowie (absolwenci) szkół zawodowych posiadający potencjał do rozwoju i pracy z klientem (silni uczniowie) lub z doświadczeniem zawodowym (absolwenci pracujący), czyli pracownicy wyposażeni w profesjonalną wiedzę o ochronie środowiska i zawodu, lecz nie posiadający wystarczających kompetencji interpersonalnych (miękkich), doradczych niezbędnych do świadczenia kompletnego doradztwa dla klientów w trakcie wykonywanej pracy.