NAKRĘĆ się na ZAWÓD ! – Zapraszamy do udziału w konkursie

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie „NAKRĘĆ się na ZAWÓD”.

Konkurs polegać będzie na przygotowaniu oryginalnego, nowatorskiego filmu dotyczącego zawodu i/lub pracy wykonywanej na stanowiskach związanych z zawodami: geodezyjnymi, budowlanymi, gastronomicznymi, hotelarskimi, ekonomicznymi, handlowymi, technicznymi, rolniczymi.