NOWY PROJEKT EcoCentrum Kompetencji BOF

28 kwietnia 2021 r.podpisana została umowa na realizację projektu EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami. Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 4 mln 700 tysięcy. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Partnerem – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konferencje/fundusze-europejskie-wspieraja-bialostocki-obszar-funkcjonalny.html