Ocena jakości kształcenia

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem raportów z wizyt akredytacyjnych, które odbyły się w 11 szkołach zawodowych BOF. 

W działaniu dotyczącym oceny jakości kształcenia podejmowane są także prace związane z organizacją kolejnego posiedzenia Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego, w trakcie którego zostaną podjęte uchwały związane ze wstępną oceną instytucjonalna i programową na poszczególnych kierunkach kształcenia w szkołach zawodowych BOF.