Ocena jakości kształcenia

W dniu 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego w trakcie, którego podjęto uchwały odnośnie jakości kształcenia w Zespole Szkól Mechanicznych w Łapach oraz Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.